Tukea pienyrittäjille

Pienyrittäjän tulevaisuus on suurelta osin henkilökohtaisen osaamisen varassa. Et kuitenkaan välttämättä ehdi pohtia yrityksesi kannalta merkittäviä menestystekijöitä – omaa ajankäyttöäsi, yleistä kehityksen suunnittelua, yrityskuvaa, markkinointia, myyntityötä ja asiakaspalvelua.

 

Yritysklinikka on täsmäpalvelu tiedostettuun ja rajattuun tarpeeseen.

Toivotan sinut tervetulleeksi Elondan yritysklinikalle keskustelemaan kanssani yrityksesi tilanteesta. Aiheena voi olla mikä tahansa mieltäsi askarruttava ongelma, kehitystarve tai idea, jota haluaisit kehittää pidemmälle.

Yritysklinikka >


Kehityskompassi on valmennusohjelma, joka räätälöidään yrityksen tarpeisiin.

Etenkin pienen yrityksen kannattaa ulkoistaa osa yrityksen toiminnan kehittämistyöstä ulkopuoliselle kumppanille, joka osaa kuunnella, ideoida ja opastaa. Se tuottaa nopeasti hyötyjä kohtuullisin kustannuksin.

Pienyrittäjän kehityskompassi >


Myyntiboosteri on markkinoinnin ja myyntityön tehostamista.

Yrityskuvan, myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun piiri on kokonaisuus, jossa kaikki asiat nivoutuvat toisiinsa. Siksi näitä ei tulisi enää ajatella erillisinä saarekkeina vaan monitasoisena vaikuttamisena.

Myyntiboosteri >


Palveluiden tuotteistaminen

Kilpailun kiristyessä yrityksillä on kasvava tarve kehittää toimintojaan, erottautua kilpailijoistaan ja lisätä kilpailukykyään. Koska taikatemppuja ei ole, on kehitystyö kohdistettava siihen olennaiseen eli yrityksen ydinosaamiseen ja sen ympärillä tarjottavan palvelukokonaisuuden kehittämiseen.

Palveluiden tuotteistaminen >


Työnohjaus ja oman ajankäytön hallitseminen.

Työnohjaus tähtää yrittäjän työtaakan keventämiseen ja järkiperäistämiseen. Tehtävie priorisointi ja vuosikellon avustamana niiden aikatauluttaminen ennakoivalla tavalla tehostaa suunnitelmallisuutta ja säästää aikaa.

Työnohjaus pienyrityksessä >

 
 

Valmennus auttaa työssä jaksamiseen.
Se johtaa myös hyvinvointiin ja lisääntyvään vapaa-aikaan.