Elonda Oy:n taustaa

Elonda on tekemisen tehokkuuden, uusien parempien toimintatapojen löytämisen ja työhyvinvoinnin sanansaattaja.

 

Yrittäjiä_ja_ammattilaisia.jpg

Yritystoiminnan siivittäjä

Elonda auttaa yrityksiä ja yrittäjiä tekemään parempaa tulosta kohtuullisella työmäärällä ja saamaan lisää vapaa-aikaa esimerkiksi ajankäytön hallinnan työkaluilla, esimiestyön tehostamisella ja prosessien kehittämisen myötä.

Taustani on pitkälti suuryritysten ja julkisen sektorin tehtävistä, missä toimin ICT-puolella. Olen suuntautunut asiakaspalveluun, myyntiin ja esimiestyöhön vastaten mm. mittareiden ja toimintatapojen kehittämisestä sekä, toimintojen organisoinnista, keskittämisestä ja organisaatiouudistuksista.

Viihdyn ICT-maailmassa mutta ihmiset ja työmenetelmät ovat aina olleet minulle kiinnostavampia kuin itse tekniikka. Tämä asia sai minut hyppäämään uusille urille ja perustamaan Elonda Oy:n, jossa pääsen työskentelemään juuri näiden asioiden parissa.


Profiilikuva_Johanna_Alho.jpg

Helposti innostuva innostaja ja kokonaisuudet hallitseva ongelmanratkaisija

Koulutukseni, yrittäjäperhetaustani ja oman yrittäjyyteni kautta olen perehtynyt laajasti pienyrittäjien haasteisiin. Toimin myös mentorina yksinyrittäjille ja suoritan työn ohessa työnohjaaja tutkinnon oppiakseni uusimmat työkalut ja metodit.

Haluan tuottaa palveluita, jotka helpottavat elämää, parantavat työssäjaksamista, luovat raameja toiminnalle ja luovat sille suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta. Samalla opin jatkuvasti itse lisää ja tapaan mielenkiintoisia ihmisiä, eikä yksikään päivä taatusti ole samanlainen.

Tavoitteeni on tuoda suuryritysten järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus ja parhaat työmenetelmät pienyrittäjien käyttöön. Vastavuoroisesti tuon pienyrittäjien ketteryyden, innovointikyvyn ja oman työn kehityskyvyn suuryrityksiin työnohjauksellisten menetelmien.

Työnohjaus on ollut itselleni hyödyllistä mm. organisaation kehittämistyössä ja työyhteisön muutostilanteissa. Tämä sai minut kiinnostumaan opinnoista ja ymmärtämään työnohjauksen tärkeyden. Tavoitteenani olisikin tuoda työnohjauksen hyödyt laajemmin tunnetuksi myös yritysmaailmassa. Oma vahvuusalueeni on esimiestyön ohjaaminen, organisaatiomuutokset ja prosessien kehitys ja jalkautus organisaatioon.

Lisätietoa työhistoriasta Linkedin sivulla.