Yritystoiminnan siivittäjä

Tavoitteena on soveltaa suuryritysten järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus ja parhaat työmenetelmät pienyrittäjien käyttöön. Vastavuoroisesti tuomme pienyrittäjien ketteryyden ja innovointikyvyn suuryrityksiin työnohjauksen menetelmien avulla.

 

 

Työyhteisövalmennusta ja työnohjausta yrityksille

Toimintojen tehostaminen ja työnohjaus mielletään yhä tärkeämmiksi kehitystä vaativiksi toiminnoiksi.

Työnohjauksen tavoitteena on tehostaa toimintoja ja tiedonkulkua, poistaa turhauttavia työvaiheita, vähentää työn päällekkäisyyksiä sekä vähentää työtyytyväisyyden kasvun kautta sairauspoissaolojen määrää.

Yrityksille ja organisaatioille  →

 

Tukea pienyritysten liiketoiminta-osaamiseen

Moni yrittäjä on ajatuksissaan kovin yksin kaivaten sparrauskumppania yritystoiminnan kehittämiseen, johtamiseen, työnohjaukseen sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tarpeissa ja ongelmissa.

Olen hyvä sparrauskumppani ja lähestymistapani on tavoitteellinen sekä hyvin käytännönläheinen. Näen nopeasti, miten yrityksesi tikittää ja miten sen toimintoja voidaan kehittää.

Pienyrittäjille  →